Những quyết định thay đổi Phú Quốc trong năm 2020 chủ yếu về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Phu Quoc 2020